Weerwind: Meer invloed nodig voor regio

Almere wil met de regio Amsterdam meer invloed krijgen in Den Haag en Brussel. De huidige Metropoolregio Amsterdam, waarvan Almere deel uitmaakt, moet daarom een grotere organisatie worden.

Behalve Almere telt de Metropoolregio nog dertig gemeenten, globaal tussen Zandvoort, de Beemster en Lelystad. “We willen één herkenbaar en zichtbaar merk zijn in politiek Den Haag en in Brussel”, legt burgemeester Weerwind uit.

“Amsterdam is een merk en nu slaan we samen de brug naar de toekomst”, aldus de burgemeester over de groeiplannen. Het dagelijks bestuur van de regio krijgt een groter ambtelijk apparaat en zal meer terugkoppelen naar de gemeenteraad en de twee provincies die deelnemen.

Uit een evaluatie van de huidige samenwerking bleek dat de ontwikkeling van de regio onvoldoende wordt gestuurd en begeleid, terwijl het belang van sterke regionale sturing groot is.

Geschreven door