Woondeal Metropoolregio

Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen in de Metropoolregio Amsterdam.

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) die op woensdag 15 maart ondertekend is door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de provincies en gemeenten. De woningcorporaties in de MRA steunen de intenties van de Woondeal MRA, maar zetten er niet hun handtekening onder.

In Flevoland gaat het in totaal om 39.743 woningen, waarvan Almere, Lelystad en waterschap Zuiderzeeland hebben meegetekend voor 31.400 woningen. “Voor Almere betreft dit de uitvoering van onze Woonvisie en ons Stedelijk Woningbouwprogramma. Waarbij we werken aan gunstige randvoorwaarden die voor een groot deel van het Rijk moeten komen. Zo kunnen we de bouwopgave beter realiseren en versnellen.” Aldus Julius Lindenbergh, wethouder wonen.

Achtergrond

Vorig jaar oktober maakten de minister en de provincie Flevoland al afspraken over de bouw van deze woningen. Samen met de gemeenten en het waterschap is dit afgelopen maanden uitgewerkt in twee regionale Woondeals. Hierin staan afspraken over de aantallen woningen, concrete grote bouwlocaties en specificering naar sociaal, betaalbaar en vrije sector.

Voor meer informatie: Metropoolregio Amsterdam

Geschreven door