Welzijnskader ‘WELzijn in Almere’

Het college legt het welzijnskader ‘WEL zijn in Almere’ voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Het kader gaat over het welzijnswerk in Almere. Het bevat een visie voor de langere termijn en eerste concrete keuzes voor de middellange en korte termijn.

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat een bezuiniging oplopend tot €1,5 miljoen nodig is op het welzijnswerk. Daarom bevat het kader ook scherpe financiële keuzes voor de korte termijn.

Voor het samenstellen van het kader zijn veel gesprekken gevoerd in de stad en zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd. Een belangrijke conclusie is dat het welzijnswerk meer richting en focus nodig heeft. Daarom stelt het college de raad voor om het toekomstige welzijnsveld op te bouwen langs twee sporen.

Via spoor 1 ‘Almeerders aan zet’ wil het college bijdragen aan een sterk sociaal fundament. Eigen initiatieven van inwoners moeten zo veel mogelijk de ruimte krijgen en vrijwilligers en mantelzorgers moeten kunnen rekenen op passende ondersteuning. Dit ziet het college als de kerntaak van het welzijnswerk. Via spoor 2 ‘Formele ondersteuning verminderen of voorkomen’ richt het college zich op Almeerders die lichte ondersteuning nodig hebben. Zij zijn gebaat bij laagdrempelig aanbod dicht bij huis. Zo hoeven zij minder snel of minder lang een beroep te doen op zwaardere vormen van ondersteuning.

Geschreven door