Aandacht voor ouderen met migratieachtergrond in Almere

Zorggroep Almere, welzijnsstichting De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA), gemeente Almere en Elaa (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg van Almere en Amsterdam) hebben op 7 april een convenant ondertekend om zich in te zetten voor meer passende zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond.

Dit gebeurde tijdens de online stadsconferentie Kleurrijk Almere, waar partijen, ouderen met migratieachtergrond en andere betrokkenen onder leiding van Mo Hersi met elkaar in gesprek gingen over wat er nodig is voor een kleurrijke zorg.

Almere heeft een jonge bevolking, maar zoals in heel Nederland neemt het aantal ouderen snel toe. Bijna 25.000 Almeerders zijn nu ouder dan 65 en dat aantal groeit snel. Eén op de tien van hen heeft een niet-Nederlandse achtergrond.

Goud in Almere
Het netwerk Goud in Almere werkt aan een Almere waarin iedereen waardig oud kan worden. Kleurrijk Almere is een van de projecten die hieruit voortkomt. Binnen Kleurrijk Almere werken betrokken bewoners, vrijwilligers en professionals samen om de ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond in Almere te verbeteren en te versterken.

Convenant
Met de ondertekening van het convenant spreken de partijen af om samen met de doelgroep na te denken over zorg en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond. De veerkracht van de migrantenouderen is vaak groot en familiezorg vanzelfsprekend. Toch voelen ze zich vaker eenzaam, is hun gezondheid vaak kwetsbaar en maken zij minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen dan autochtone ouderen. Bij ondersteuning en versterking van de doelgroep valt te denken aan ondersteuning van mantelzorgers, huisbezoek door verpleegkundigen die eventueel de eigen taal spreken en tijdige diagnostiek van dementie en welzijnsvoorzieningen die aansluiten op de verschillende leefwerelden van ouderen.

Conferentie

De online stadsconferentie werd geopend door burgemeester Franc Weerwind. Jerzy Soetekouw (VMCA), Bas Bonhof (Zorggroep Almere), AnneMarie Geneugelijk (De Schoor) en Fimke Wiersma (Elaa) tekenden het convenant met de doelstelling om meer te doen voor passende zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond.  Ook wethouder voor ouderbeleid Roelie Bosch en de wethouder voor Inclusie en Wonen met Zorg Froukje de Jonge omarmen de doelstelling en tekenden namens de gemeente.

Meedoen?
Er wordt gestart in Almere Haven en de Stedenwijk in Almere Stad. Professionals trekken hierin samen op met ouderen en hun families. Ouderen met een migratieachtergrond kunnen zich aanmelden om mee te denken en mee praten in dit traject door een mail te sturen naar info@kleurrijk.info. Meer info over Kleurrijk Almere is te vinden op https://www.kleurrijkalmere.info/nl_nl/.

Geschreven door