Amateurclubs lijken de coronacrisis te overleven.

Meer dan de helft van de amateurclubs in het voetbal weet zeker dat het seizoen vanwege de coronacrisis met verlies wordt afgesloten. Toch is de acute nood minder hoog dan werd verwacht in mei. Destijds vreesde 18 procent voor het voortbestaan als er niet gevoetbald zou worden. Nu zegt nog geen 5 procent van de verenigingen dat daarover op dit moment zorgen zijn.

Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waaronder ongeveer 1600 clubs vallen. Zo’n 240 clubs vulden die enquête in.

82 procent heeft hulp gekregen

Slechts 14 procent denkt geen verlies te gaan lijden, terwijl 34 procent nog twijfelt. De aantallen over de verliezen zijn hoger dan het seizoen 2019-2020. Van de ondervraagden geeft 61,6 procent aan dát boekjaar niet met een verlies te hebben afgesloten. Liefst 82,7 procent van de ondervraagden heeft hulp gekregen van de overheid via 1 of meer steunpakketten.

Geschreven door