Burgemeester belooft verbetering mailarchief

Burgemeester Weerwind heeft het boetekleed aangetrokken voor de fouten bij het archiveren van e-mails van de gemeente.

Vorige maand bleek dat de gemeente veel steken liet vallen bij het beheer van mailboxen. De burgemeester, die hiervoor verantwoordelijk is, heeft verbeteringen aangekondigd en beloofde de gemeenteraad uitgebreid op de hoogte te houden.

De fouten bij het bewaren van e-mails in soms gevoelige kwesties, werd het college zwaar aangerekend. Het falen duurt waarschijnlijk al 25 jaar en zou symbool staan voor misstanden in de bestuurscultuur en de ambtelijke organisatie. Onder leiding van Weerwind is vorig jaar al een verbeterplan gestart.

Een motie van afkeuring van PVV, Partij voor de Dieren, SP en PvdA kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. De motie sprak haar “diepgevoelde afkeuring” uit over de tekortkomingen van het college. Archiveren van gemeentestukken is een wettelijk verplichte taak van het bestuur en fouten daarbij zouden volgens de indieners niet zonder gevolgen mogen blijven.

Burgemeester Weerwind beloofde binnen twee jaar verbeteringen. “Misschien kan het sneller, maar ik doe geen toezeggingen”, zei hij. De raad krijgt voortaan elk kwartaal informatie over vorderingen en zal elk jaar de ontwikkeling evalueren.

Geschreven door