Onderzoek naar archivering mailboxen

Op 9 en 17 maart 2021 is de raad met een raadsbrief geïnformeerd over de archivering van mailboxen. Op 18 maart 2021 heeft er tijdens de Politieke Markt een interpellatiedebat plaatsgevonden over dit onderwerp. In dat debat is gesproken over het feit dat er mailboxen zijn teruggevonden en dat tijd nodig is om die te onderzoeken en verder te zoeken.

Na afloop van het debat was de raad in de gelegenheid om vragen in te dienen bij het college aangaande de archivering van mailboxen.

Op vrijdag 19 maart 2021 heeft het college ruim 50 vragen ontvangen van de raad.
Het college heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en van de beantwoording van de vragen die door de gemeenteraad zijn ingediend. De beantwoording en de onderzoeksresultaten worden samen met een agendavoorstel naar de raad gestuurd.

Geschreven door