Eksterweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Begin februari 2021 is de Eksterweg en een deel van de Kievitsweg (tussen Nobellaan en Eksterweg) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer volgens het verkeersbesluit van februari 2020.

Het verkeersbesluit is genomen om het voor (brom)fietsers verkeersveilig maken van de gehele Eksterweg en een deel van de Kievitsweg. Deze route is nu alleen nog beschikbaar voor fietsers en landbouwverkeer (en als het vriest de strooidienst). De borden staan zo dat je op tijd een waarschuwing krijgt en een andere route kunt volgen. De route Kievitsweg-Grote Denkersdreef-Verlengde Tussenring is beschikbaar en vormt de hoofdontsluiting voor Almere Hout.

Waarom het verkeersbesluit

Met de groei van het aantal inwoners van de woongebieden Nobelhorst en Oosterwold neemt ook het verkeer toe en de vraag naar goede en veilige fietsverbindingen. Met name naar scholen, sportvoorzieningen en overige voorzieningen in Almere Stad en Buiten ontbrak een fietsroute. Door de toename van het aantal fietsers (waaronder veel schoolkinderen) op de Kievitsweg, is het niet meer wenselijk auto- en fietsverkeer te combineren. Daar komt bij dat de Kievitsweg een drukke weg is waar vaak harder gereden wordt dan het toegestane snelheidsmaximum van 60 km/u. In het ontwikkelingsplan Nobelhorst is al opgenomen dat  de Kievitsweg geen autoroute blijft en dat hier een fietsverbinding zou worden gemaakt. Daarom is nu het moment dit laatste stukje in het fietsnetwerk op te nemen en veilig te maken voor fietsers.

Geschreven door