Jaarlijkse Flevo Campus essaywedstrijd geopend voor inschrijving

Voor het derde jaar op rij  schrijft Flevo Campus een essaywedstrijd uit, om de beste ideeën rondom stedelijke voedselvoorziening boven water te krijgen. Met het thema ‘verleden, heden en toekomst van het voedselsysteem’ ligt de nadruk dit jaar op gedrag, cultuur en identiteit, in relatie tot voedsel. Na twee bijzonder succesvolle wedstrijden, waarvan de winnende essays zijn opgenomen in de jaarlijkse Flevo Campus essaybundel, zijn de verwachtingen bij de organisatie en jury dit jaar hooggespannen. Tot en met 30 april kunnen essayvoorstellen worden ingediend. Schrijvers maken kans op publicatie in de volgende bundel én op een honorarium tot €5.000.

Jaarlijkse essaywedstrijd

Na succesvolle edities in 2019 en 2020 organiseert Flevo Campus ook dit jaar weer een essaywedstrijd. Winnende essayvoorstellen worden uitgewerkt tot publicaties in de jaarlijkse Flevo Campus essaybundel. Zo waren er in de bundel van 2020 essays opgenomen over thema’s als de effecten van Covid-19 op het voedselsysteem, de Brexit en de relatie tussen #BlackLivesMatter en voedsel.

Sinds de komst van programmadirecteur Lenno Munnikesfocust Flevo Campus meer nadrukkelijk op gedrag, cultuur en identiteit, in relatie tot voedsel. Munnikes is van huis uit historicus en antropoloog en is gespecialiseerd in de socio-economische kanten van het voedselsysteem. Want waar, hoe en wat mensen eten, hangt af van hun achtergrond, hun omgeving, maar ook van de context van het product. Of het nu een een fastfood hamburger, een biologische wortel uit een groentebox van een korteketeninitiatief, een blik huismerk gepelde tomaten uit de super of een exotische groente van de toko is, er zit altijd een verhaal aan vast. En daarmee plaatsen mensen hun eten – bewust of onbewust – altijd in de cultuur die de basis vormt van ons voedselsysteem.

Het thema van de essaywedstrijd dit jaar is dan ook ‘verleden, heden, toekomst van het voedselsysteem’. Deelnemers die een essayvoorstel willen indienen, mogen zelf weten hoe ze dat thema invullen. Gedrag, cultuur en identiteit in relatie tot voedsel zijn nadrukkelijk wenselijke invalshoeken. Essayisten kunnen zich aanmelden in één van drie categorieëen, waaraan verschillende geldprijzen verbonden zijn, van €1.500 tot €5.000. Het indienen van een voorstel (dat slechts een A4’tje hoeft te beslaan) kan t/m 30 april 2021.

è Voor de volledige spelregels, zie https://flevocampus.nl/flevo-campus-essaywedstrijd-2021/

Flevo Campus?

Flevo Campus is een kennisinstituut dat zich richt op het stedelijk voedselsysteem van de toekomst. De eerste gebouwen van de campus worden begin dit jaar geopend in het Floriadepark bij Almere. Die locatie is niet toevallig: ze ligt precies tussen een van de meest productieve akkerbouwgebieden ter wereld – de Flevopolder – en een ontluikende megastad – de Randstad. De ideale plek om met toegepast onderzoek, onderwijs en ondernemerschap het stedelijk voedselsysteem van de toekomst te creëren.

Flevo Campus richt zich nadrukkelijk op de stad. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld wonen de meeste mensen in steden, en stadsbewoners houden zich van oudsher niet bezig met voedselproductie. Dat is traditioneel het terrein van de agrariër en daarvan zijn er steeds minder. Dit betekent dat er steeds minder mensen verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening van steeds meer mensen. Het betekent ook dat de omgeving en de cultuur waarin stedelingen eten de afgelopen decennia behoorlijk is veranderd. Flevo Campus wil het verleden en heden van het voedselsysteem kennen en duiden en daarmee de toekomst ervan voorspellen en verbeteren.

Vragen

Heb je vragen over de essaywedstrijd? Neem contact op met Janno Lanjouw via janno@flevocampus.nl.

Geschreven door