Voorstel Transitiecommissie: MRA een metropool van grote klasse


Het college heeft een agendaverzoek aan de gemeenteraad gezonden om tijdens de Politieke Markt op 22 april 2021 te spreken over het voorstel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) om de samenwerking eenvoudiger te maken en om ervoor te zorgen dat de MRA op nationaal, Europees en internationaal niveau een grotere rol van betekenis kan spelen.

Belangrijk dat de regio zich gaat ontwikkelen tot een ‘Metropool van grote klasse’. In vervolg op het gesprek van het college met de gemeenteraad zal samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad een brief gestuurd worden aan de voorzitter van de MRA, de burgemeester van Amsterdam. Op basis van de reacties van alle 32 gemeenten en de beide provincies, zal het voorstel worden uitgewerkt in concrete samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zullen na het zomerreces aan de colleges, raden en Staten van de MRA gemeenten en van de provincie Noord Holland en Flevoland worden voorgelegd.

Geschreven door