Wens voor meer flitspalen langs dreven

De Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij in de Almeerse gemeenteraad willen meer vaste flitspalen in Almere. Dat staat in een gezamenlijke motie van de twee fracties.

Als het aan de twee politieke partijen ligt, moet de gemeente alles in het werk stellen zodat betrokken instanties flitspalen plaatsen, vooral langs de Almeerse dreven. Daar wordt volgens hen te hard gereden en dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. “Het plaatsen van meer flitspalen zal leiden tot het beter naleven van de maximumsnelheid, met als gevolg een veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers en ook de Almeerders die gebruik maken van een speedpedelec op de dreven.” meld Omroep Flevoland

Het Openbare Ministerie bepaalt in samenspraak met de politie en wegbeheerders waar en wanneer de flitspalen worden geplaatst. De twee fracties noemen de flitspalen op de Veluwedreef als voorbeeld. Daar worden de meeste mensen in Flevoland geflitst.

Volgens de cijfers van het Centrale Justitieel Incasso Bureau van februari 2020 zijn 34.600 automobilisten op de Veluwedreef geflitst. Volgens Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren geven de cijfers aan dat er nog steeds te veel en te hard wordt gereden. Dat betekent dat meer flitspalen noodzakelijk zijn. Automobilisten die eenmaal een boete krijgen, zouden niet dezelfde fout maken, zegt Luijendijk.

Het voorstel van de Partij voor de Dieren en de SP wordt donderdagavond in de gemeenteraad besproken.

Motie klik hier

Geschreven door