Zestig basisscholen in Flevoland doen mee met de Nationale Buitenlesdag

Dinsdag 13 april is het weer Nationale Buitenlesdag, een initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton. Leerlingen van zestig basisscholen in de provincie Flevoland gaan deze dag met hun leerkrachten naar buiten om op een verfrissende manier les te krijgen. Dat is een op de drie basisscholen in Flevoland.

Van taal en rekenen op het schoolplein worden kinderen niet alleen vrolijk, ze bewegen meer, hun concentratie gaat omhoog, de leerstof blijft beter hangen en de buitenlucht is gezond.

De zesde editie van de Nationale Buitenlesdag staat in het teken van de Grote Natuurles. Op vrijwel alle scholen die zich hebben aangemeld, gaan leerlingen botanisch stoepkrijten op het schoolplein om zo meer te leren over biodiversiteit in de nabije omgeving van de school. Door stoepplantjes te omcirkelen en de juiste naam erbij te schrijven, geven zij dit veelal anonieme groen een naam.

Tijdens de Buitenlesdag wordt aandacht gevraagd voor het belang van leren in de buitenlucht. Nu gebeurt dit nog nauwelijks. Ruim tachtig procent van de basisscholen heeft geen enkel beleid wat betreft het geven van buitenlessen en amper 1 procent van alle lessen vindt buiten plaats, zo blijkt uit nieuw onderzoek van DUO in opdracht van Jantje Beton en IVN.

Zonde, want leerkrachten zeggen zelf het liefst te zien dat 25 procent van alle lessen buiten plaatsvindt. Ze geven echter aan hiertoe onvoldoende toegerust te zijn. Zij willen meer kwalitatieve, goed voorbereide buitenlessen, de juiste materialen en een fijne omgeving om buitenles te kunnen geven oftewel een groen ingericht schoolplein dat goed dienst kan doen als buitenlokaal.

Stenen woestijn
Zo’n tachtig procent van de schoolpleinen is nu nog een stenen woestijn. Met de Grote Natuurles wordt dit keer op de Nationale Buitenlesdag aandacht gevraagd voor de waarde van groen in de bebouwde omgeving, in het bijzonder de speel- en leeromgeving van kinderen. Zo staan de stoepplantjes, die tussen de tegels groeien, symbool voor het groen op de versteende schoolpleinen en woonwijken. De Grote Natuurles is ontwikkeld in samenwerking met Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (vereniging GDO), het netwerk van lokale natuur -en milieuorganisaties en gemeenten dat samen met burgers en onderwijs werkt aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefo

Geschreven door