Cybercrime neemt in Flevoland toe met 39,1%, verdubbeling in Almere

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Flevoland 39,1% meer cybercrimemeldingen gedaan dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verdubbeling te zien van online misdrijven zoals phishing of whatsapp-fraude.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Van januari tot en met april van dit jaar werden er in totaal 96 cybercrimemeldingen gedaan door Flevolanders. In iedere Flevolandse gemeente vielen slachtoffers van internetcriminaliteit. Twee derde van de Flevolandse cybercrimeslachtoffers is Almeerder (60 meldingen). Ook vanuit de gemeente Noordoostpolder werden veel meldingen geregistreerd (17 meldingen).

Verdubbeling cybercrime in Urk en Almere
Vergeleken met vorig jaar verdubbelde het aantal cybercrimes in Urk en Almere. Tegelijkertijd nam het aantal cybercrimes juist af in Dronten, Lelystad en Zeewolde. In Lelystad registreerde de politie een kwart minder meldingen en in Zeewolde nam het aantal meldingen het sterkst af: van 9 in 2020 naar 2 meldingen in 2021.

Landelijke toename van 78,1%
In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar 5.043 meldingen gedaan van cybercrime. Dit zijn 78,1% meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. 

Cybercriminaliteit verspreidt zich verder over Nederland
Cybercriminaliteit verspreidt zich steeds verder door Nederland. Waar twee jaar geleden van januari tot en met april nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven.

Foto Sora Shimazaki

Geschreven door