Corona update Flevoziekenhuis

Niet urgente ingrepen worden uitgesteld, spoedzorg en spreekuren gaan door

In navolging van het landelijke besluit van 26 november worden de niet urgente, planbare behandelingen uitgesteld. Het gaat daarbij om zorg die niet per se binnen zes weken noodzakelijk is. Dit gebeurt om de komende weken de noodzakelijke ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen. Of het verantwoord is een behandeling uit te stellen, is altijd ter beoordeling van de behandelend arts.

Acute zorg gaat altijd door

Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaan altijd door. 

Meeste spreekuren en dagbehandeling gaan door     

De meeste spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan door.

Bij uitstel bellen zij u

Als uw behandeling wordt uitgesteld dan nemen wij telefonisch contact met u op. Let op: soms bellen wij met een anoniem nummer. Als u niets hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat. Als uw operatie wordt uitgesteld proberen wij samen met u een nieuw tijdstip te plannen.

Aangepaste bezoektijden Intensive care (IC), Verloskunde en Kindergeneeskunde

De bezoektijden van de IC, de afdeling Verloskunde en de afdeling Kindergeneeskunde zijn aangepast. Bekijk de actuele bezoekersregeling via onze website.  

Verhuizing Longziekten naar de verpleegafdeling Interne geneeskunde/Oncologie

De reguliere verpleegafdeling Longziekten is verhuisd naar de afdeling Interne geneeskunde/Oncologie (route 135). De afdeling Longziekten (route 120) is volledig ingericht als COVID- verpleegafdeling. Hier zijn ook aparte kamers voor patiënten met influenza gerealiseerd.

Helikopterlandingsplaats

De helikopterlandingsplaats op parkeerplaats Hennepveld is terug. De landingsplaats wordt gebruikt om patiënten met spoed per helikopter te vervoeren naar andere ziekenhuizen. Andersom worden op deze manier patiënten naar het Flevoziekenhuis gebracht. De helikopters zijn van de dienst Medical Air Assistants van de ANWB. De landingsplaats is tijdelijk en is afgezet.

1,5 meter afstand

Sinds dinsdag (23 november) is het landelijk weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter geldt overal in het ziekenhuis. Denk aan de wachtkamers, de liften, de centrale hal en de gangen. Diverse stoelen en banken zijn weer afgeplakt om aan te geven waar wel of niet gezeten mag worden. Kijk voor meer informatie op www.flevoziekenhuis.nl/corona

Geschreven door