Regels huisvesting soepeler voor slachtoffers toeslagdrama

Voor enkele tientallen gezinnen die huisvestingsproblemen hebben door de kindertoeslagaffaire, gaat de gemeente regels voor toewijzing versoepelen.

Een aantal gedupeerde Almeerders is zijn woning kwijtgeraakt door de fouten van de Belastingdienst. Soms zijn mensen uit hun huis gezet, anderen konden huur of hypotheek niet meer betalen en scheiding was soms ook een gevolg van het drama.

Uit gesprekken met gedupeerden blijkt dat van de 181 personen die hulp hebben aanvaard, 24  huisvestingsproblemen hebben. In sommige gevallen hebben de gezinnen geen dak boven hun hoofd en soms hebben ze noodgedwongen een ongeschikte woning betrokken.

Het college wil de gedupeerden ruimhartig ondersteunen. Maar soms zitten regels voor woningtoewijzing dat in de weg. De gemeente kan daarvan in extreme gevallen afwijken. Bijvoorbeeld als voor incidentele, zeer uitzonderlijke en schrijnende gevallen de urgentieregeling geen oplossing biedt.

De criteria voor het afwijken van de regels zijn nu aan de gemeenteraad voorgelegd.

Geschreven door