Eerste stap hulp slachtoffers toeslagenaffaire gezet

De gemeente Almere is begonnen met het helpen van gezinnen die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst. Inmiddels zijn er veertien gesprekken geweest met gedupeerden voor ondersteuning. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten.

De Belastingdienst heeft tussen 2005 en 2019 duizenden ontvangers van kinderopvangtoeslag onterecht op de lijst van fraudeurs gezet. Daardoor werden de toeslagen stopgezet en moesten veel mensen ook nog de toeslagen van de jaren ervoor terugbetalen. Veel gezinnen kwamen daardoor in grote financiële problemen. Tot nu toe hebben 483 Almeerse gezinnen zich als gedupeerde gemeld bij de Belastingdienst, maar dat aantal kan nog oplopen tot 1295.

De Belastingdienst is alle zaken nu opnieuw aan het bekijken om te beoordelen wie er recht heeft op bijvoorbeeld een compensatieregeling of een persoonlijke betalingsregeling. De overheidsinstantie heeft aan de gemeenten gevraagd om te helpen bij het ondersteunen van de gezinnen tot die tijd. Hiervoor wordt 11 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is nog niet bekend hoeveel geld Almere krijgt.

Maatwerk per gezin
De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld voor het ondersteunen van de getroffen gezinnen. Daarbij wordt per situatie gekeken of er bijvoorbeeld uitstel van betaling, financiële ondersteuning of begeleiding naar schuldhulpverlening geregeld kan worden. De gemeente werkt daarbij samen met verschillende maatschappelijke organisaties in de stad.

Eén van de gedupeerden vroeg bijvoorbeeld hulp bij huisvesting. Ze zoekt een woning voor haarzelf en haar drie kinderen maar kan door schuld bij de woningbouwvereniging geen huis krijgen.

Privacy als struikelblok
In september werd een motie van de SP om als gemeente ondersteuning te geven aan de gedupeerde gezinnen, door de hele raad gesteund. Maar vooral het bereiken van de gezinnen is een groot struikelblok. De Belastingdienst mag vanwege de privacywetgeving niet zonder toestemming aan de gemeente doorgeven wie er gedupeerd is.

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft in ieder geval met vijftien gedupeerde Almeerse gezinnen gesproken om te kijken hoe er nu het beste ondersteuning geboden kan worden. Een gezin gaf daarbij aan geen ondersteuning nodig te hebben van de gemeente. De andere veertien zitten nu in een traject voor de ondersteuning. Zo vermeld omroep Flevoland op haar website.

Geschreven door