Stroom van bezwaren tegen welzijnsplannen

Zelfs coalitiepartijen in de gemeenteraad die bereid lijken de welzijnsplannen te steunen, hebben bergen kritiek op het Welzijnskader.

De kritiek richt zich op de bezuinigen van anderhalf miljoen euro die wethouder Roelie Bosch voorstelt. Het CDA vindt dat de plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming en D66 heeft weliswaar complimenten, maar is vooral boos.

De PvdA vindt dat de raad zich diep moet schamen als de plannen doorgaan. De fractie kondigde een motie aan om de voorstellen van de wethouder tegen te houden.

Groot bezwaar van bijvoorbeeld de PVV en SP is dat het budget voor welzijn de afgelopen jaren gelijk bleef, terwijl Almere groeide. “U knijpt het leven uit het welzijnsveld”, zei Hans Everhard namens de SP. De Partij voor de Dieren hamert erop dat juist geïnvesteerd moet worden in welzijnsvoorzieningen.

Vorige week waarschuwden instellingen en bewoners voor de gevolgen van de bezuinigingen. Wethouder Bosch komt volgende week aan bod voor een verdediging van haar plan.

Geschreven door