Bouwen in Villapark Vogelhorst

Er moeten sociale huur- en betaalbare koopwoningen komen aan de Wisselweg in de Almeerse Kruidenwijk. Dat vinden de Partij voor de Dieren, PvdA, SP en NIDA in de gemeenteraad van Almere. De vier partijen dienen daarover donderdagavond een amendement in tijdens de raadsvergadering.

Ongeveer de helft van de appartementen wordt boven de supermarkt gerealiseerd. Daarover heeft het stadsbestuur al een principeakkoord met de Lidl bereikt. De overige appartementen worden naast de supermarkt gebouwd. Aan de waterkant van de Wisselweg worden dertien grondgebonden koopwoningen gerealiseerd.

Op een braakliggend stuk grond aan de Oreganoweg/Wisselweg wil het college van burgemeester en wethouders zo’n 90 woningen laten bouwen, voornamelijk appartementen in de vrije sector. Ook is er grond gereserveerd voor de Lidl supermarkt, die nu nog aan het Saffraanplein zit.

‘Onbegrijpelijk’
De vier oppositiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat er geen plek is voor sociale huur- en betaalbare koopwoningen in dit project, terwijl daar grote behoefte aan is. Daarom pleiten ze voor de realisatie van minimaal twaalf sociale huurwoningen. En de dertien grondgebonden koopwoningen in het duurdere segment, zouden plaats moeten maken voor meer betaalbare huizen.

Volgens Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren is de woningnood in Almere groot bij mensen met een lage inkomen. “Als je hier 90 nieuwe woningen gaat toevoegen waarvan nul procent sociaal, dat is gewoon niet uit te leggen aan de stad.”

Samenstelling van de wijk
Volgens het college van B en W is er gekozen voor woningen in de vrije sector, omdat de directe omgeving al uit veel sociale woningbouw bestaat. De toevoeging van de vrije sector is volgens het college in het belang van de samenstelling van de wijk. Luijendijk denkt er anders over. “Verderop aan de Wisselweg komen heel veel extra vrijesectorwoningen, 425 op de plek van het LeasePlan gebouw. Dus er komt echt een enorm hoeveelheid bij. Dus wij denken dat je dan hier echt wat sociaal zou moeten toevoegen”, zegt Luijendijk.

Om dit bouwproject te realiseren, moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat komt omdat wonen en detailhandel niet passen in het gebied. “De locatie Oreganoweg/Wisselweg maakt momenteel deel uit van het bestemmingplan ‘Staatsliedenwijk Midden’. Hierin zijn de nog onbebouwde kavels bestemd voor kantoordoeleinden, verblijfsgebied en groen”, zegt het stadsbestuur.

Brom Omroep Fleo

Geschreven door