Gemeenteraad Almere stemt voor verplaatsing Lidl in Kruidenwijk

De gemeenteraad heeft 24 juni besloten dat de voorbereidingen voor het ontwikkelingsplan van de locatie Oreganoweg / Wisselweg (in Kruidenwijk/Staatsliedenwijk) gestart kunnen worden. De Lidl supermarkt gaat door dit besluit worden verplaatst van het Saffraanplein naar de Oreganoweg / Wisselweg. Daar worden ook circa 90 huurwoningen gebouwd. Dit zijn vooral middel dure huur appartementen.

De huidige winkellocatie aan het Saffraanplein krijgt na de verhuizing van de supermarkt een nieuwe invulling. Supermarkt Lidl zal hier plannen voor ontwikkelen en omwonenden uitnodigen om hierover mee te denken. Ook voor de nieuwe locatie van de supermarkt op de Oreganoweg / Wisselweg zullen de gemeente en Lidl omwonenden uitnodigen om mee te denken. Na de zomervakantie worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zodra de data bekend zijn,  worden omwonenden geïnformeerd.

Voor de ontwikkelingen zullen vergunningenprocedures doorlopen moeten worden. De eerste bouwactiviteiten vinden daarom naar verwachting plaats vanaf 2023. Meer informatie is te vinden op https://stadwest.almere.nl/kruidenwijk

Geschreven door