Groen licht voor toekomstplan Batavialand

Provinciale Staten van Flevoland hebben woensdag unaniem groen licht gegeven voor het plan om museum Batavialand in Lelystad door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Jaarlijks zal Batavialand daarvoor drie ton ontvangen en wordt er nog eens eenmalig 2 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren.

Ook zal er een kwartiermaker worden aangesteld die een langetermijnplan gaat opstellen. Verder zal deze onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid van de doorontwikkeling van Batavialand. Directeur Jan Vriezen is blij met de steun.

Met de bijdrage zal het toekomstige Nationaal Scheepsarcheologisch Depot een belangrijke publieksfunctie krijgen, zegt Vriezen. Volgens de directeur moeten de schatten namelijk niet alleen worden opgeslagen, maar ook worden bekeken. Dat moet duizenden extra bezoekers trekken.

Fusie
Batavialand in Lelystad is in 2017 ontstaan na een fusie van de Bataviawerf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het ministerie van OCW wil er nu het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot vestigen. Maar Batavialand heeft het al langere tijd moeilijk op het gebied van financiën en bezoekersaantallen. Gedeputeerde Rijsberman wil daarom miljoenen uittrekken om het erfgoedpark door te ontwikkelen om zo meer bezoekers te trekken.

Hoewel Provinciale Staten groen licht heeft gegeven voor een jarenlange financiële impuls, moeten ze het plan van aanpak nog wel goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in december dit jaar.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door