Per 1 juli 2022 moet elke woning voorzien zijn van rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op elke etage van een woning verplicht, zowel in nieuwbouwwoningen als in bestaande bouw. Woningeigenaren hebben dus nog één jaar om dit te regelen.

Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet worden. Dit is meestal in de gang of op de overloop die leidt naar de voor- of achterdeur. Volgend jaar klinkt nog ver weg, maar deze datum komt snel dichterbij. Tijd om actie te ondernemen en rookmelders op te hangen.

Waarom worden rookmelders verplicht?
De wettelijke verplichting is niet voor niets. Bij brand heb je maar drie minuten om het huis te ontvluchten. Het is dus van levensbelang om tijdig te worden gewaarschuwd als er brand ontstaat. Zeker ’s nachts. Als je slaapt ruik je namelijk niets, ook geen rook. Een rookmelder kan je leven redden.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 woningen getroffen door brand. Hierdoor vallen gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat bij ruim 6 op de 10 branden met een dodelijk slachtoffer, geen rookmelder aanwezig was in de woning. Om deze reden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om rookmelders te verplichten in alle woningen. De verwachting is dat hierdoor het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers zal afnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de plaatsing van rookmelders?
De woningeigenaar is wettelijk verplicht om goed functionerende rookmelders in zijn of haar woning aan te brengen vóór 1 juli 2022. Bij huurwoningen is de verhuurder dus verantwoordelijk voor de plaatsing van rookmelders volgens de voorschriften.

Voor zelfstandige woningen wordt minimaal één rookmelder per verdieping verplicht, maar let op: voor kamerwoningen geldt dat in iedere kamer een rookmelder moet hangen.

Welke rookmelders zijn geschikt voor jouw situatie?
Iedere woning en iedere situatie is anders. Het is daarom nog niet zo gemakkelijk om een keuze te maken in het aanbod aan rookmelders. De brandweer adviseert om in ieder geval te kiezen voor rookmelders met een levensduur van 10 jaar. Deze rookmelders hebben een accu in plaats van batterijen en gaan dus langer mee.

Kies je een optische melder die reageert op rook of een thermische melder die afgaat bij te hoge of snel stijgende temperatuur? De eerste reageert het snelst, maar is voor sommige keukens niet de beste keuze.

De meer geavanceerde rookmelders kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat alle melders afgaan op het moment dat één van de melders rook signaleert. Daardoor word je nog eerder gealarmeerd en heb je meer tijd om het huis te ontvluchten.

Hangen er al rookmelders in huis, dan is het belangrijk om regelmatig te testen of deze nog goed functioneren. Bijvoorbeeld tegelijk met de maandelijkse test van het luchtalarm, elke eerste maandag van de maand – een goede geheugensteun.

Houd ook de levensduur van de rookmelder goed in de gaten. Vaak staat de einddatum op de achterkant van de betreffende rookmelder. Het advies is om de rookmelder(s) na deze datum te vervangen. Ook als de rookmelder het bij een test nog gewoon lijkt te doen. De werking van het geluidssignaal is namelijk een andere functionaliteit dan de rookdetectie. De 10-jarige levensduur geldt ook voor rookmelders die in een nieuw- of verbouw op het stroomnet zijn aangesloten.

Meer weten?
Meer informatie over rookmelders is te vinden op wwww.brandweer.nl/rookmelder en op www.rookmelders.nl.

Geschreven door