Praktische hulp voor Almeerders die vanuit Beschermd Wonen zelfstandig gaan wonen

Onderzoekers van het lectoraat GGZ & Samenleving van Windesheim overhandigden samen met ervaringsdeskundigen aan wethouder Froukje de Jonge verschillende mogelijkheden om de uitstroom vanuit Beschermd Wonen soepeler te laten verlopen.

Daarbij zit ook een speciaal verhuisrouteboekje en een kaart met laagdrempelige inloopvoorzieningen ontworpen voor en door mensen die uitstromen uit beschermd wonen. Dit gebeurde in aanwezigheid van het Schakelteam, Kwintes, STIP (Steun- en informatiepunt Geestelijke Gezondheidszorg), de gemeente, De Schoor, VMCA, het Leger des Heils, Philadelphia en Windesheim. Deze partijen hebben met elkaar sinds januari 2020 knelpunten in kaart gebracht en acties bedacht om het zelfstandig wonen voor mensen die uit Beschermd Wonen komen soepeler te laten verlopen.

Wethouder Froukje de Jonge, die stevig inzet op de combinatie van Wonen met Zorg, is erg te spreken over zowel het onderzoek als de praktische hulpmiddelen: “Als je serieuze problemen hebt en na hulpverlening weer in een eigen woonplek je leven mag opbouwen, dan is dat een hele klus. Dan moet je veel zaken regelen op het gebied van wonen, werk, gezondheid, geld, etc.. Het is hartstikke fijn dat er praktische hulpmiddelen zijn en mensen die je, als je er niet uit komt, verder kunnen helpen.”

Een aantal Almeerders is inmiddels opgeleid als belangenbehartiger die spreekt uit ervaring. Zij hebben zelf in die situatie gezeten en weten precies waar het mis kan lopen en wat kan helpen om dat te voorkomen. Hun bijdrage is van grote waarde zoals bijvoorbeeld het idee van het verhuisboekje. Rosalie Metze, projectleider en uitvoerend onderzoeker van Windesheim: “De combinatie van ervaringskennis en professionele kennis maakt de producten die uit dit project voortkomen zo nuttig én praktisch toepasbaar”.

Regionale samenwerking

Het project ‘Beschermd Wonen in beweging’ is een regionaal project en vijf gemeenten in Flevoland werken hiermee. Daarmee wordt zowel de samenwerking tussen partners lokaal bevorderd als ook kennis en ervaring tussen de verschillende plaatsen gedeeld.

Op de foto twee ervaringsdeskundigen, Nicolette Harmsen (l) en Korin Lewin (r) die het verhuisrouteboekje aan wethouder Froukje de Jonge (m) overhandigen.

Geschreven door