VriendenLoterij steunt Badmintonvereniging Almere met 5.000 euro

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor Badmintonvereniging Almere! De vereniging is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij.

Badmintonvereniging Almere gaat het geld gebruiken om een dependance op te zetten, zodat kinderen uit de wijk de gelegenheid krijgen om dichtbij huis te badmintonnen.

Cock van Puffelen van Badmintonvereniging Almere: “We willen in vier wijken van Almere een dependance starten, zodat de kinderen uit die wijken de gelegenheid krijgen om dichtbij huis te badmintonnen. Dankzij deze bijdrage kunnen we hier een mooie start mee maken.”

‘Clubs van de Week’

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2021 benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich tot 30 november 2021 aanmelden op www.clubsvandeweek.nl

Extra financiële steun

Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Denk bijvoorbeeld aan de lokale voetbalvereniging of een specifieke stichting die de deelnemer een warm hart toedraagt.

Geschreven door