Windesheim bezorgd over planning nieuwbouw

De groei van hogeschool Windesheim komt in gevaar als de nieuwbouw niet in 2025 klaar is. Daarvoor waarschuwt het College van Bestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Binnenkort moet een besluit vallen over de locatie waar de hogeschool gaat bouwen. Windesheim koos aanvankelijk voor de plek van de Voetnoot, maar heeft nu geen voorkeur meer, na bezwaren tegen die keus en onderzoek van het alternatief: het parkeerterrein naast het ziekenhuis bij het Weerwater (foto).

Vorige week bleek dat het bijna onhaalbaar zal zijn het gebouw in het studiejaar 2025/2016 in gebruik te nemen. Toch is dat volgens Windesheim belangrijk voor de groei van het instituut. Nieuwbouw is urgent en bovendien eindigt in 2015 het huurcontract voor het huidige pand.

Windesheim dringt daarom aan op besluitvorming van de gemeenteraad voor het zomerreces. De laatste vergadering voor de vakanties is op 8 juli.

Geschreven door