Het lagere tarief afvalstoffenheffing alleenstaanden | Column Tjeerd Herrema

De coalitiebelofte voor een apart lager tarief afvalstoffenheffing voor alleenstaanden wordt weliswaar een jaar te laat maar vanaf januari 2022 betalen eenpersoonshuishoudens een lager tarief dan meerpersoonshuishoudens aldus een aangenomen motie van D66.

Volgend jaar een korting van €20 daarna daalt het tarief in kleine stappen naar 85% van het tarief voor meerpersoonshuishoudens. De petitie die daarom vroeg en door ruim 1800 bewoners werd ondertekend heeft druk op de kliko gehouden. Of het college het ook uitvoert zal uit de begroting 2022 blijken, maar eerder deed het college hetzelfde voorstel maar verdween die kans voor 2021 omdat de raad het hele afvalvoorstel van het college na jaren discussie opnieuw terugstuurde.

Met de €20 korting voor 2022 blijft Almere de duurste gemeente in NL voor alleenstaanden. Om Almere van die weinig eervolle eerste plek te halen is een grotere korting van minimaal €40 nodig. Het hangt ook af van het basistarief en dat blijft hoog. Want de andere belofte in het coalitieakkoord om naar het niveau 2018 (€339) terug te gaan, wordt dik niet gehaald.

Invoering van het 85%-tarief per 2022 zou €320 voor de 28.774 éénpersoonshuishoudens in Almere betekenen. Een 4e plek qua hoogte van de 40 grootste gemeenten, maar nog altijd €57 meer dan het gemiddelde van deze gemeenten (cijfers2021). Maar het is juist op die 85% dat de D66-motie mistig wordt. Een einddatum wanneer de 85% bereikt moet worden ontbreekt. Zeker vergeten?

Ook mag het niet leiden tot een hoger tarief voor meerpersoonshuishoudens. Deze voorwaarde stond niet in de coalitiebelofte. D66 vergeet bovendien dat alleenstaanden jarenlang in Almere als één van de weinige gemeenten in Nederland extra hebben meebetaald voor een lager basistarief. Dat maakt het zeer onzeker of het lagere 85% ook snel hard gemaakt zal worden. Ook bij beloften inlossen blijft het opletten geblazen in de politiek..

Tjeerd Herrema

Geschreven door