Mantelzorgers let op!

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad.

Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. Houd er rekening mee dat de aanvraag voor de mantelzorgwaardering uiterlijk 31 augustus 2021 door de gemeente Almere ontvangen moet zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie over mantelzorgwaardering en het aanvraagformulier vind je op almere.nl/mantelzorgwaardering.

Geschreven door