Opkoopbescherming in Almere

Gemeentelijke informatie!

Opkoopbescherming, Buy to let

In alle grotere steden in Nederland worden steeds vaker koopwoningen opgekocht (door kleine en grote investeerders) voor de verhuur. Hierdoor hebben woningzoekenden minder kans om een woning te kopen in Almere. Omdat investeerders vaak bereid zijn meer te betalen voor een woning die ze gaan verhuren, gaan hierdoor ook de prijzen omhoog.  

Een wetswijziging in de Huisvestingswet 2014 maakt het sinds 1 januari 2022 mogelijk voor gemeenten om een opkoopbescherming in te voeren. De gemeente heeft de mogelijkheid om een vergunningsplicht in te voeren wanneer iemand een woning koopt om te verhuren. De gemeente gaat hiermee het opkopen van woningen voor de verhuur tegen.  

Dit betekent dat als je een woning wil kopen om te verhuren (Buy to Let) je in bepaalde gevallen een vergunning moet aanvragen om deze woning te mogen verhuren.

Wettelijke Grondslag

De Huisvestingwet biedt gemeenten de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren. Dit moet een gemeente doen in de Huisvestingsverordening

Wat is opkoopbescherming?

De opkoopbescherming betekent dat het verboden is om een nieuw aangekochte woning in het goedkope of middeldure segment zonder vergunning te verhuren. Dit verbod geldt gedurende 4 jaar na de leveringsdatum.

Waarom een opkoopbescherming?

De opkoopbescherming zorgt ervoor dat goedkope en middeldure koopwoningen niet zonder vergunning kunnen worden opgekocht voor de verhuur (Buy to Let). Op die manier blijven deze koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens die er zelf in gaan wonen.

Sinds wanneer is in Almere de opkoopbescherming van kracht?

De opkoopbescherming is op 24 mei 2022 ingegaan.

Voorwaarden opkoopbescherming

 • De opkoopbescherming geldt in heel Almere
 • De opkoopbescherming geldt alleen voor woningen met een WOZ-waarde tot en met de NHG  grens (€ 355.000 in 2022)
 • De opkoopbescherming geldt voor woningen die bij aankoop ‘vrij van gebruik en huur’ zijn of die bij aankoop korter dan 6 maanden zijn verhuurd.
 • De opkoopbescherming geldt voor de periode van 4 jaar vanaf de aankoop. De datum van de akte van levering is hierbij leidend. 
 • Corporatiewoningen zijn uitgezonderd van het verbod

Wanneer MOET de gemeente een verhuurvergunning verlenen?

 • Als de woning verhuurd wordt aan familie in de eerste of de tweede graad bloed- of aanverwantschap Wat is aanverwantschap? | Rijksoverheid.nl.
 • Als de woning onderdeel is van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand.
 • Als de woning is aangekocht door een erkende zorgorganisatie ten behoeve van verhuur aan haar cliënten.
 • Als de woning minimaal één jaar zelf bewoond is door de eigenaar en daarna tijdelijk, voor maximaal 12 maanden wordt verhuurd. De verhuur mag geen toeristische verhuur zijn. Voorbeeld: de eigenaar werkt tijdelijk elders en gaat daar ook tijdelijk wonen omwille van de reisafstand.

LET OP: Situaties waarin de opkoopbescherming NIET geldt en dus GEEN vergunning nodig is

 • ‘Leave to let’: Dit is het aanhouden van de eigen koopwoning en deze verhuren. De woning wordt niet verkocht. De woning valt dus niet onder de opkoopbescherming en een verhuurvergunning is dus niet nodig.
 • Als een eigenaar zijn woning verkoopt, en die vervolgens terug huurt van de nieuwe eigenaar. De woning is dan immers NIET ‘vrij van gebruik’ en valt dus NIET onder de opkoopbescherming.
 • Als de woning al langer dan 6 maanden verhuurd was op het moment van aankoop. Het kan voorkomen dat een huurwissel heeft plaatsgevonden minder dan 6 maanden geleden. De opkoopbescherming geldt dan niet. De woning was immers al langer dan 6 maanden in verhuurde staat. De verhuurder moet wel aantonen dat het om een woning in verhuurde staat gaat, bijvoorbeeld met het huurcontract, in combinatie met een koppeling met de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van het proces voor het aanvragen van een vergunning en voor de handhaving. Binnenkort kun je hier terecht voor het aanvraagformulier Opkoopbescherming.

Geschreven door