Spoedplan voor woningtoewijzing daklozen

Op korte termijn moeten in Almere 125 woningen beschikbaar komen voor daklozen en mensen die dat dreigen te worden.

Het college van B en W wil meewerken aan twee landelijke projecten om daklozen met spoed eigen woonruimte en begeleiding te geven. Er moeten honderd woningen beschikbaar komen voor dak- en thuisloze jongeren. Dat is onderdeel van een landelijk project waaraan veertien gemeenten meedoen.

De huisvesting voor jongeren moet ervoor zorgen dat zij niet meer van instellingen onderdak krijgen.

Daarnaast werkt Almere mee aan huisvesting van dak- en thuislozen met een intensieve hulpvraag. Zij krijgen begeleiding. De gemeente werkt aan mogelijkheden om de afspraken zodanig aan te passen dat de afwijkende toewijzing mogelijk wordt.

Er zijn nog geen concrete plannen voor toewijzing van woningen. Wel heeft woningcorporatie Goede Stede een eerste aanbod gedaan van vijftien woningen. De benodigde woningen zullen worden gevonden in zowel de bestaande voorraad als in de uitbreidingsprojecten van de Almeerse woningcorporaties.

Geschreven door