Spectaculaire daling huren vrijesector Almere/Lelystad na regulering

Het kabinet wil de huren in de vrijesector tot €1000 of €1250 regelen met een puntenstelsel dat ook bij socialehuur wordt gebruikt. Afgelopen jaren stegen de huren op de vrije markt fors, in het 1e kwartaal dit jaar in Almere met 13% naar €12,12 per m2 t.o.v. de dezelfde periode vorig jaar.

Huurders in de vrijesector betalen daardoor een steeds groter deel van hun inkomen aan huur. De nieuwe regels moeten middeninkomens weer meer kans geven op een betaalbare woning. In 2024 gaan de regels gelden. 

In 2020 had nog maar 6% van alle vrijesectorwoningen in Almere en Lelystad een huur van €1000 of lager maar 36% al een huur van €1500 of hoger. Uit een eerste analyse door Onderzoeksbureau RIGO naar het effect van de nieuwe regels op de huren in de vrijesector blijkt een forse stijging van het aandeel woningen met een huur tot € 1000 naar 51% van het totaal. Als de bovengrens bij €1250 huur komt te liggen stijgt het percentage ook spectaculair van 20% naar 83% van het totaal. De huur in de regio Amsterdam zou volgens deze analyse met gemiddeld ruim 700 euro omlaag gaan. Goed nieuws dus zou je zeggen voor al die huurders die nu al het meeste voor wonen betalen met steeds meer betalingsproblemen.

Hier zit dan ook de adder in de nota: Betaalbaar wonen. Het is nog maar helemaal de vraag of de regels ook voor de honderdduizenden bestaande huurcontracten gaan gelden. Het zou juridisch moeilijk zijn, zo stelt de Minister. Als het uitsluitend beperkt blijft tot het veel kleinere aantal nieuwe huurcontracten verdwijnt de betaalbaarheid voor de zittende huurders achter de heuvels. Zij zouden dan moeten verhuizen om hun woonlasten te verlagen, nogal bizar. 

Groot bijkomend voordeel van verdere regulering is dat aan het liberaliseren (lees onttrekken aan de betaalbare woningvoorraad) door woningcorporatie van sociale huurwoningen een einde komt. Zo zijn veel ‘geliberaliseerde’ woningen afgelopen jaren uit de sociale voorraad verdwenen. Daar staat tegenover dat beleggers waarschijnlijk hun huurwoningen deels in de verkoop zullen doen nu hun rendement daalt. Ook zal er minder animo zijn voor nieuwbouw vrijesectorhuur waardoor bouwprogramma’s bijgesteld moeten worden. De meeste steden willen in hun woonvisies juist meer vrijesectorhuur in hun stad omdat de vrijesectorhuur in Nederland nog steeds erg klein is en voor middeninkomens heel geschikt voor wie niet kan of wil kopen. Minder nieuwbouw betekent ook minder betaalbare nieuwe huurcontracten. Nog een argument om de betaalbaarheid sneller te laten landen bij de zittende huurders die hun woonkosten afgelopen jaren ook het snelste zagen stijgen. 


https://www.nul20.nl/kabinetsplannen-huren-met-ruim-700-euro-omlaag-regio-amsterdam

Geschreven door