Weer publiek welkom bij gemeenteraad

Bij de eerste Politieke Markt van de gemeenteraad na het zomerreces is weer publiek welkom.

Sinds het uitbreken van het coronavirus werden bijna alle vergaderingen van de raad online gehouden. Bij enkele vergaderingen die in de raadzaal plaatsvonden was geen publiek welkom en kon per fractie één spreker aanwezig zijn.

De ruimte houdt nog wel beperkingen in; bij lang niet alle vergaderingen is publiek welkom en aanmelden zal nodig zijn. De eerste bijeenkomst na de vakantie is op 26 augustus.

Aanstaande dinsdag houdt de gemeenteraad een extra vergadering over omstreden nieuwbouw op het Havenhoofd in Haven. De besluitvorming mislukte afgelopen donderdag toen de stemmen staakten en een raadslid van het CDA verkeerd gestemd bleek te hebben.

Niet stemmen kan echter ernstige gevolgen hebben. Als de raad het voorstel aanvaardt kan de projectontwikkelaar bouwen op een plek iets verder van het Veerhuys. In dat geval denkt het college dat met de bouwer misschien nog over een alternatief kan worden gesproken. Als het voorstel verworpen wordt, komt de woonflat op de plek van het voormalige restaurant.

Geschreven door