Onderhoud rotondes N307 Houtribweg

Tussen maandag 30 augustus en vrijdag 17 september 2021 voert Provincie Flevoland onderhoud uit aan drie rotondes in de Houtribweg.

De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden vinden per rotonde plaats. Iedere rotonde wordt vijf nachten afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zijn de rotondes afgesloten voor het wegverkeer en gelden er omleidingsroutes.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd per rotonde uitgevoerd:

 • Rotonde Houtribweg – Binnenhavenweg
  maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september, afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur
 • Rotonde Houtribweg – westelijke op-/afrit A6 bij de carpoolplaats
  maandag 6 september t/m vrijdag 10 september, afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur
 • Rotonde Houtribweg – oostelijke op-/afrit A6 bij de Bijlweg
  maandag 13 september t/m vrijdag 17 september, afgesloten tussen 20.00 en 05.00 uur

Werkzaamheden

Alle genoemde rotondes zijn toe aan onderhoud. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

 • De bovenste lagen asfalt worden vervangen door nieuwe lagen.
 • De bestrating van de middengeleiders wordt vervangen door een betonverharding. Middengeleiders bevinden zich tussen twee rijbanen en ‘geleiden’ het verkeer naar de aansluitende weg.
 • De betonelementen die de rijstroken scheiden op de rotonde Houtribweg-Binnenhavenweg worden vervangen.
 • Er wordt een betonnen rand rondom de rotondes aangelegd om bermschade te voorkomen.
 • In de bochten worden hiertoe ook betonbanden in de betonrand gestort.
 • De aansluiting met de Bijlweg wordt vernieuwd, zodat deze aan de nieuwste richtlijnen voldoet. Er wordt onder meer een overrijdbare verkeersgeleider aangebracht om het verkeer dat de Bijlweg oprijdt beter te scheiden van het verkeer dat de Bijlweg afrijdt.
 • De fietsoversteek bij de oostelijke rotonde op-/afrit A6 bij de Bijlweg wordt veiliger gemaakt:
  • er komen verhoogde plateau’s in de rijbanen, zodat het verkeer bij de fietsoversteek langzamer gaat rijden.
  • in de oversteek tussen de beide rijbanen komt een bocht waardoor overstekende fietsers minder snel kunnen oversteken en beter gewezen worden op het feit dat ze nog een rijbaan moeten oversteken.

Meer informatie over de omleidingsroutes en de werkzaamheden is te vinden op www.flevowegen.nl.

Geschreven door