Steun voor plan drooglegging nieuwe polders

De VVD in de Tweede Kamer is enthousiast over een nieuw plan om in het IJsselmeer opnieuw land droog te leggen voor woningbouw. Ook de fractie JA21 reageert positief op plannen die stedenbouwkundige Leo Onderwater maandag lanceerde.

Er ligt veertigduizend hectare vruchtbare grond voor het grijpen, met plaats voor zeker honderdduizend woningen, de beste landbouwgrond ter wereld, ruimte voor bossen, natuur, waterberging, recreatie én randmeren. „Als er ooit in de Nederlandse geschiedenis een noodzaak is geweest voor landaanwinning voor wonen, werken, recreëren en mobiliteit, dan is het nu”, zegt Onderwater in De Telegraaf.

Wetenschappers van de TU Delft verkiezen eilanden in plaats van een polder. „Er is geen noodzaak om extra land uit het water te winnen”, reageert Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzaamheid. Er zou nabij Almere een ketting van eilanden aangelegd kunnen worden. Hoogleraar waterbouw Bas Jonkman ziet kansen voor drijvende woningen tussen IJburg en Almere.

In de opzet van Onderwater is in een nieuwe polder ruimte voor twee steden, naast bosbouw, bollenteelt en natuurgebied.

Geschreven door