Ook taalvrijwilliger worden in Almere?

Als taalvrijwilliger zet je je in om anderen te helpen met het verbeteren van een of meerdere basisvaardigheden als lezen en schrijven of rekenen.

Je leert bijvoorbeeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert. Dat kan met een-op-een-begeleiding of door samen met een docent les te geven aan een groepje.

Je bent altijd gekoppeld aan een (vrijwilligers)organisatie in de buurt. De organisaties hebben elk hun eigen werkwijze. Sommige richten zich meer op lezen en schrijven en andere meer op digitale vaardigheden. Ook zijn er verschillen in achtergrond van de deelnemers: zo zijn er organisaties die zich vooral richten op deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1), terwijl andere zich meer richten op deelnemers met Nederlands als tweede taal (NT2). Voordat je aan de slag gaat als taalvrijwilliger, volg je een korte training waarin je leert hoe je een deelnemer begeleidt. Je kunt altijd met je vragen terecht bij de organisatie waaraan je gekoppeld bent.

Jij kunt het verschil maken in iemands leven. Met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren, zoals lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

Adressen

Taal in de Wijk telefoon: 06-36213340 e-mail: taalindewijk@deschoor.nl

Taal in Huis VMCA telefoon: 036-5341404 e-mail: l.bovenschen@vmca.nl

Humanitas Taalent telefoon: 036-5397040 e-mail: Taalent.Almere@humanitas.nl

DigiTaalHuis DeNieuweBiliotheek telefoon: 036-5486016 e-mail: digiTaalhuis@denieuwebibliotheek.nl

Geschreven door