Pilot parkeerhandhaving met scanauto

De gemeente Almere voert vanaf september 2021 de parkeercontrole, middels een pilot, met een scanauto uit.

Als je niet hebt betaald, of geen geldige parkeervergunning hebt, dan krijg je een parkeerbon. Dit heet een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’.

Parkeerbon op de deurmat

Als je geen parkeergeld hebt betaald, of geen geldige parkeervergunning hebt, dan krijg je enkele weken na de overtreding de naheffingsaanslag thuis gestuurd. Je krijgt vanaf 1 september 2021 geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser. Tijdens de pilot wordt er nog wel een flyer onder de ruit gelegd met meer informatie.

Gedurende de pilot, welke maximaal een jaar gaat duren, voert de handhaver nog een extra controle uit bij kentekens waarvoor niet betaald is. Er zijn tijdens de pilot dus extra controlemomenten.

Handhaving met scanauto’s: hoe gaat dat?

Scanauto scant kenteken en controleert of parkeergeld betaald is

De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto’s van de situatie. Daarna volgt een automatische controle via het Nationaal Parkeer Register of parkeergeld betaald is. Tussen het moment van het scannen van het kenteken en de controle zit een vertraging. Dit is om te voorkomen dat mensen een bon krijgen die net aan het betalen waren.

Handhaver voert extra controle uit

Kentekens waarvoor niet betaald is, worden nog een keer gecontroleerd. Handhavers controleren aan de hand van de foto’s van de situatie of een parkeerbon inderdaad terecht is of niet. Ook gaat een handhaver naar de locatie om de situatie te beoordelen.

Naheffingsaanslag valt op de deurmat

Als je geen parkeergeld hebt betaald, dan krijg je binnen enkele weken de ‘naheffing voor het niet betalen van parkeerbelasting’ thuis gestuurd. Als je het er niet mee eens bent, dan kun je in bezwaar gaan.

Wanneer hoef ik geen parkeergeld te betalen?

  • Als je stilstaat om snel passagiers in of uit te laten stappen.
  • Als je stilstaat om onmiddellijk goederen te laden of lossen.

In gebieden met betaald parkeren maakt het niet uit waar je staat op straat. De gemeente controleert in het hele gebied op betaald parkeren. Dus ook als je niet in een parkeervak staat, maar bijvoorbeeld half op de stoep of op de weg.

Scanauto’s controleren 7 dagen per week

We hebben 1 scanauto rijden in de stad Almere. Deze scanauto rijdt 7 dagen per week in de gebieden met betaald parkeren. Dus alle parkeerplekken worden regelmatig op verschillende tijden gecontroleerd.

Foto ter ilustratie

Geschreven door