Herinneringsmoment voor in Flevoziekenhuis geboren ‘sterrenkindjes’

Op zaterdag 6 november van 15.30 tot 16.30 uur organiseert het Flevoziekenhuis een herinneringsmoment voor ouders die hun kindje tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte in het Flevoziekenhuis hebben verloren. Het Flevoziekenhuis stelt hen in de gelegenheid om hun kindje gezamenlijk te herinneren en hun leven te erkennen.

Namen worden genoemd, kaarsen ontstoken en bloemen in water gelegd. Twee ouders die dit hebben ervaren delen hun ervaring. Na de bijeenkomst is er koffie en thee en gelegenheid tot napraten.

De afdelingen Verloskunde en Geestelijke Verzorging van het Flevoziekenhuis organiseren dit herinneringsmoment voor ‘sterrenkindjes’. Obstetrieverpleegkundige Imca Spanjers: “We proberen ook op deze manier iets te betekenen voor ouders met dit grote verlies.” Geestelijk verzorger Dirk-Jan Lagerweij: “We bieden met deze bijeenkomst ruimte aan het samen delen van deze ervaring van verlies.”

Locatie: Flevoziekenhuis, Auditorium (2e etage, route 80).

Voor meer informatie en aanmelding, afdeling Geestelijke verzorging, gvz@flevoziekenhuis.nl of 036-8688 827.

Geschreven door