Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op vrijdag 15 oktober, in het hart van de Week van de Duurzaamheid, stonden de Green Deal Houtbouw, de Green Deal Textiel en de Green Deal Fiets op de agenda. De MRA-bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers.

Voor elk van deze Green Deals wordt een ‘coalition of the willing’ gevormd. Deze committeert zich eraan om samen met bedrijven en andere stakeholders op de drie fronten aan de slag te gaan.

Green Deal Houtbouw

In het oog springt het voornemen om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de MRA voor minimaal 20% met hout en biobased materialen uit te voeren. Behalve in het aanwijzen van locaties hiervoor wordt geïnvesteerd in het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis op dit gebied.

Green Deal Textiel

Verder krijgt de komende jaren de inzameling van textiel in de metropoolregio een flinke impuls. Een andere afspraak uit de Green Deal Textiel richt zich op het stimuleren van de circulaire inkoop van bedrijfskleding. Gezien de slagkracht van alle MRA-deelnemers kan hier een impuls voor het hele land van uitgaan.

Green Deal Fiets

Tevens wil de regio zich verder ontwikkelen tot een fietsmetropool. De bestuurders willen fors investeren in het stimuleren van het fietsgebruik. Niet alleen moet de regio worden verrijkt met een netwerk van fietsservicepunten, ook moet het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer via de fiets een veel nadrukkelijker plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden van grote bedrijven en instellingen binnen de MRA. 

Andere afspraken

Behalve via de Green Deals is ook langs andere wegen het kompas op duurzaam gericht. Zo moet de afspraak over plastic er toe leiden dat er een verbod komt op wegwerpplastic bij de vele festivals die in de MRA plaatsvinden. Hergebruik van plastic krijgt een impuls door te kiezen voor straatmeubilair dat is gemaakt van gerecycled plastic. Tot slot hebben de bestuurders een in 2018 gemaakte afspraak herbevestigd om binnen de eigen provincies en gemeenten over te stappen op duurzaam inkopen. Al in 2025 willen zij dat de 50% van de eigen inkoop klimaatneutraal en circulair plaatsvindt.

Foto Metropool regio aangeleverd

Geschreven door