Wapeninleveractie Almere haalt 72 wapens uit de stad

Van 9 oktober t/m 17 oktober 2021 heeft in Almere een wapeninleveractie plaatsgevonden. In deze week kon iedereen straffeloos slag-, stoot- en steekwapens inleveren. Voor het inleveren van vuurwapens kon een ophaalafspraak worden gemaakt. Tijdens de inleveractie in Almere zijn er 72 wapens ingeleverd.

72 wapens ingeleverd

Slag-, stoot- en steekwapens konden worden ingeleverd in een inleverton op alle politiebureaus van Almere. Ook waren er verschillende pop-up inleverpunten, waaronder bij jongerencentra. De politie onderzoekt of de ingeleverde vuurwapens en munitie betrokken zijn geweest bij een misdaad. In totaal zijn er 72 wapens ingeleverd tijdens de actie:  

–           46 steekwapens

–           10 vuurwapens

–           3 keer munitie

–           16 overige wapens, waaronder gasdrukwapens, alarmpistolen en zwaarden.

Franc Weerwind, burgemeester van Almere: “Wij zijn tevreden over het verloop en de opbrengst van de wapeninleveractie. Wij hebben niet de illusie dat hiermee alle wapens die in omloop zijn ook daadwerkelijk zijn ingeleverd, maar met de ingeleverde wapens kunnen in elk geval geen verkeerde dingen meer worden uitgehaald. Daarnaast heeft deze actie opnieuw bijgedragen aan het andere doel, namelijk bewustwording. We gaan door met het agenderen van dit onderwerp in Almere en werken acties uit om wapenbezit in de stad te verminderen.”

Focus op jongeren

Vooral jongeren en jongvolwassenen werden aangemoedigd hun wapen in te leveren. Jongerenwerkers, jeugdboa’s en (jeugd)wijkagenten zijn met inwoners en ondernemers in gesprek gegaan over de risico’s en bewustwording omtrent wapenbezit. Meer dan 250 jongeren hebben in het Mobiel Medialab van de politie meegedaan aan een quiz, waarin bewustwording over wapenbezit en wapengebruik centraal stond. Voorafgaand aan de inleverweek zijn meerdere scholen benaderd om hun leerlingen in te lichten over de inleveractie.


Aanleiding van de wapeninleveractie

De inleveractie was een vervolg op een aangenomen motie door de gemeenteraad. Ook zijn burgemeesters in het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren in mei van dit jaar door ministers Grapperhaus en Dekker opgeroepen om deel te nemen aan een landelijke inleveractie van wapens. Almere heeft zich, samen met 217 andere gemeenten, aangesloten bij dit landelijke initiatief. Landelijk zijn er 3300 wapens ingeleverd.

Foto ter ilustratie

Geschreven door