Massale bomenkap in de parken van Almere, vragen aan het college door PvdD

Op dit moment worden er massaal bomen gekapt in verschillende parken. Onder meer in het Bos der Onverzettelijken, het Sportpark de Marken en rondom de Leeghwaterplas is het raak.

De Partij voor de Dieren Almere schrikt hiervan en stelt vragen aan het college van B&W. Raadslid Jesse Luijendijk: ‘Wij krijgen van overal in de stad signalen over de bomenkap. Veel inwoners zien met lede ogen aan hoe de groene omgeving steeds kaler wordt. Wij delen hun zorgen en vragen om opheldering over deze buitenproportioneel drastische bomenkap’. 

De Partij voor de Dieren geeft aan dat er veel onrust is in de stad over de vele bomen die momenteel worden gekapt in de stad. Om die reden heeft de partij vragen gesteld. Raadslid Jesse Luijendijk: “Het massaal kappen van bomen staat haaks op de doelstellingen voor klimaat en leefbaarheid van de gemeente. Bomen zorgen voor een schoner milieu en helpen ons in de strijd tegen klimaatverandering. Dan is het niet uit te leggen dat er nu zoveel bomen worden gekapt.” 

De partij vraagt aan het college of verder kan worden toegelicht waarom er nu zoveel bomen worden gekapt en waarom niet gekozen is voor een meer verspreide en voorzichtigere aanpak. Daarnaast vraagt de partij of het college bereid is om de geplande bomenkap voor de komende maanden te heroverwegen.  

In Almere wordt gewerkt met een zogeheten Bomenkader. Daarin heeft de gemeenteraad een kader vastgesteld over hoe wordt omgegaan met de bomen in Almere. De Partij voor de Dieren vindt dat de huidige drastische bomenkap niet in lijn is met de doelstellingen daarin, want in het kader staat vermeld dat bomen belangrijk zijn voor de groene stad en dat bomen de ruimte krijgen om oud en groot te worden. “Dat blijkt nu niet te gebeuren,” constateert Jesse Luijendijk.  

De vragen zijn hier te lezen en worden binnen 4 weken beantwoord. 

Geschreven door