Spreekuur in Nobelhorst

Vanaf vrijdag 5 november houden wijkregisseur Esther Ripken en buurtconciërge Kees Grobecker een inloopspreekuur in de informatieschuur. Je kunt dan langskomen zonder een afspraak te maken.

Het gezamenlijk spreekuur van de wijkregisseur en de buurtconciërge is iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de informatieschuur aan de Nobellaan.

Waarvoor kun je buurtconciërge Kees benaderen?

De buurtconciërge heeft contacten met aannemers van particuliere ontwikkelaars. (Aannemers die voor de gemeente Almere werken horen hier niet bij).

Hij maakt afspraken met deze aannemers over gebruik van openbaar gebied, de veiligheid rond de bouwplaat, het eventueel afsluiten van wegen. Hij houdt in de gaten dat iedereen deze afspraken nakomt en wettelijke regels naleeft. Hij adviseert ook de gemeente op het gebied van objectvergunningen en heeft contacten met de gemeentelijke toezichthouders van bouw en infra, reiniging en met de wijkregisseur.

Je kunt dus bij hem terecht over problemen die particuliere ontwikkelaars aangaan.

Waarvoor kun je wijkregisseur Esther benaderen?

Wijkregisseurs weten wat er in de wijk speelt en met die kennis zijn zij een schakel tussen jou en de gemeente. Je kunt ze alles vragen en zij wijzen je door naar de juiste persoon Zo kom je verder met je ideeën en wensen voor de wijk. Een wijkregisseur staat ook in contact met scholen, bewonersorganisaties, politie etc. Zo kunnen de zij je verbinden aan alle voor je belangrijke partijen in de buurt.

Waar kunnen wijkregisseurs je bij helpen?

Wijkregisseurs helpen je graag bij ideeën voor de wijk of vragen. Heb een je idee waar je samen met je buurtgenoten mee aan de slag wil? Denk bijvoorbeeld aan: een ‘zelfbeheer plek’, het onderhoud een stuk groen bij je in buurt. Samen zorg je voor een stuk groen en werk je aan verbinding in de wijk.

Het organiseren van een activiteit in je straat of wijk.

De wijkregisseur denkt mee, kijkt wat mogelijk is en helpt contact te leggen met andere partijen.

Wat kun je zelf regelen?

Er zijn ook zaken die je zelf kunt regelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Zie je op straat iets dat niet in orde is of is je afvalbak niet geleegd? Geef dit door met een melding openbare ruimte. 
  • Het aanvragen van een invalide parkeerplaats of inrit kan via de links. 
  • Wil je dat het grofvuil wordt opgehaald, maak dan een afspraak. 
  • Als je meer wilt weten over het wijkbudget of deze wilt aanvragen voor je wijkinitiatief, dan vind je alle informatie online.

Geschreven door