Burgemeester Hein van der Loo: “Schouder aan schouder voor veiligheid in Almere”

Eerste voortgangsrapportage veiligheidsagenda Almere 2023-2026 Eerste voortgangsrapportage veiligheidsagenda Almere 2023-2026 

In het algemeen gaat het goed met de veiligheid in Almere. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Veiligheidsagenda 2023-2026. Daarin beschrijft de gemeente hoe het ervoor staat met belangrijke onderwerpen op het gebied van veiligheid, en over de aanpak ervan in 2023. Zo daalde onder meer het aantal diefstallen uit auto’s, net als het aantal woninginbraken. Zorgen zijn er ook, met name over het aantal explosies en over een kleine groep jongeren die het risico lopen om in de criminaliteit te raken. Daar zet de gemeente de komende tijd extra op in. 

Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig wonen en werken in Almere. Daar sta ik voor. Samen met partners, inwoners en ondernemers werken we elke dag aan een veilige stad. Het doet mij goed om te zien dat het op meerdere terreinen de goede kant op gaat. Maar openbare orde en veiligheid blijft onze onverminderde aandacht vragen. Er is voor criminaliteit geen plek in onze stad. Dat wil ik samen met alle Almeerders elke dag laten zien. Schouder aan schouder voor veiligheid.”

Veiligheidsbeeld: stabiel
Het algemene beeld uit de cijfers is dat het goed gaat met de veiligheid in Almere. Het aantal geregistreerde misdrijven en overlastincidenten is relatief stabiel, en lager dan in vergelijkbare steden. Het aantal woninginbraken daalde in Almere sterker dan landelijk, en er was er minder diefstal uit auto’s dan het jaar ervoor. Er waren extra controles op bedrijventerreinen, en er kwamen meer meldingen binnen waar handhavers op af gingen. 

Gastvrije en veilige eredivisiewedstrijden in het Yanmar Stadion 
De promotie van voetbalclub Almere City FC naar de Eredivisie was een mijlpaal voor de stad. Het bracht ook een uitdaging met zich mee voor de openbare orde en veiligheid rond het Yanmar stadion. In nauwe samenwerking met Almere City FC, politie en het Openbaar Ministerie heeft de gemeente ingezet op gastvrije en veilige wedstrijden. Zo is er een extra route aangelegd om supportersstromen uit elkaar te houden, is er cameratoezicht ingesteld, zijn er extra hekken geplaatst en is de verlichting verbeterd.

Het toenemend aantal explosies heeft impact op de stad 
Met ruim twintig incidenten, met name aan het einde van het jaar, ontkwam Almere helaas niet aan een landelijke trend. Incidenten met explosieven hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van bewoners en de buurt. In samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie nam de burgemeester bestuurlijke maatregelen, zoals cameratoezicht en de tijdelijke sluiting van woningen. Samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, andere gemeenten, de Rijksoverheid en woningcorporaties zet de gemeente alles op alles om deze trend te keren. 

Extra aandacht voor Almeerse jongeren 
Met de meeste jongeren gaat het goed, maar er is een groep die kwetsbaar is om betrokken te raken bij criminaliteit. In Almere worden meer jongeren verdacht van misdrijven dan in vergelijkbare steden. Ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij overvallen, drugsnetwerken of bij explosies. Almere is sinds dit jaar aangesloten bij het landelijke programma ‘Preventie met Gezag’, om jeugdcriminaliteit te voorkomen en jongeren hulp te bieden bij het stopzetten van criminele activiteiten.

Voorlichting en toezicht
Almere moet een veilige stad zijn én blijven. Ook in 2023 heeft de gemeente zich, samen met partners ingezet om overlast tegen te gaan en de veiligheidsbeleving van inwoners verder te verbeteren. Denk aan voorlichting over online criminaliteit en inbraakpreventie, uitbreiding van de buurtpreventieteams en informatiebijeenkomsten in de wijken. De gemeente heeft het stadstoezicht geïntensiveerd en maatregelen genomen om ongewenst gedrag aan te pakken.

Over de veiligheidsagenda Almere 2023-2026
De Veiligheidsagenda 2023-2026 bevat de koers die de gemeente samen met politie, Openbaar Ministerie en andere maatschappelijke partners uitzet om te werken aan een veilig Almere. Daarbij gaat de aandacht onder andere uit naar veilige wijken, de aanpak van ondermijning, digitale criminaliteit en voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminele netwerken. De burgemeester presenteert elk jaar een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad van Almere. 

Geschreven door