Wat hebben we het goed | Column Asjen van Dijk

We hebben het in het rijke Westen goed voor elkaar. Er is natuurlijk wel een Covid virus in varianten aanwezig die ons pijn doen. Maar economisch wordt het gecompenseerd.

De overheid verzacht verliezen die bedrijven lijden en het aantal faillissementen valt mee. We leiden nog steeds een rijk leven. Maar dan in Afrika. Slechts kleine percentages van de bevolking is gevaccineerd. Het virus varieert en komt in nieuwe besmettelijker varianten tevoorschijn en slaat als de dood met een zeis om zich heen. Er vinden lockdowns plaats.

De economie sterft. De Afrikaanse overheden schenken geen geld aan de Afrikaan die zijn baantje verliest. In zijn geval betekent het geen geld, geen eten, de hongerdood dreigt. Die virusvarianten komen natuurlijk ook onze kant op. Ook als je reizigers uit Zuid-Afrika op Schiphol test en in quarantaine zet. Het virus maakt geen verschil, alle mensen zijn gelijk en verdienen een kennismaking met alle varianten. Het rijke Westen dat slechts mondjesmaat de arme landen helpt om Covid te bestrijden komt er langzaam en keihard achter dat we kennis ter bestrijding van de pandemie moeten delen en net zo ruimhartig geld moeten schenken aan ontwikkelingslanden, zoals we onze eigen economie overeind houden.

Geschreven door