Weer thuis: passende plek en goede begeleiding voor kwetsbare inwoners in Flevoland

Woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en gemeenten in Flevoland hebben afspraken gemaakt en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst “Weer Thuis”.

Deze afspraken bevorderen wat zij met elkaar willen bereiken voor kwetsbare mensen die wonen in een beschermde woonomgeving of maatschappelijke opvang, en klaar zijn om (weer) zelfstandig te gaan wonen en naar vermogen mee te doen in de wijk.

Samen werken zij aan geschikte woningen, een goede match en begeleiding op maat voor succesvolle uitstroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar zelfstandig wonen. Hiervoor zijn een woning, inkomsten en ondersteuning noodzakelijk. In het bestuurlijk akkoord hebben woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten in Flevoland gezamenlijk vastgesteld welke randvoorwaarden nodig zijn en hoe we deze gaan realiseren. 

Wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten: “Het helpt enorm dat wij afspraken hebben over goede samenwerking over wat bijdraagt aan het zich ‘weer thuis’ gaan voelen in de wijk, het opbouwen van een netwerk en het zoeken naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Het gaat ook over oog houden voor de wijk en haar bewoners; dat er voldoende draagvlak is.”

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Flevolandse gemeenten

Geschreven door