Aanbesteding AV-middelen Floriade moet opnieuw

De aanbesteding voor licht, geluid en audiovisuele middelen voor de Floriade 2022 in Almere moet opnieuw. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eerdere aanbesteding een ernstig fundamenteel gebrek bevat.

Als extra prikkel voor de organisatie legt de rechtbank hen een dwangsom op.

Wereldtuinbouwtentoonstelling

Van half april tot en met begin oktober 2022 vindt de Floriade plaats in Almere. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt één keer in de tien jaar georganiseerd. Er wordt een kunst- en cultuurprogramma aangeboden voor naar verwachting twee miljoen bezoekers. Voor de zakelijke markt zijn er vergaderzalen en een conferentielocatie ingericht. De Floriade heeft, in opdracht van de gemeente Almere als eigenaar van de Floriade B.V., een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor licht, geluid en audiovisuele middelen. Het gaat om een budget van 575.000,- euro.

Appels met peren vergelijken

In september heeft de organisatie de opdracht gegund aan een bedrijf dat in 2012 ook de AV-middelen mocht verzorgen, destijds was de Floriade in Venlo. Volgens één van de andere inschrijvers – die dit kortgeding is gestart – is de aanbesteding niet op een nette manier verlopen en was het ‘appels met peren vergelijken’. De voorzieningenrechter is het met die conclusie eens. Al tijdens de procedure heeft dit bedrijf de organisatie gewezen op het feit dat de informatie te summier is om een passende en concurrerende offerte uit te brengen. Zo is niet duidelijk hoe de locaties er uitzien en wat de organisatie precies verstaat onder een basisinstallatie. Niet alleen dit bedrijf liep hier tegenaan, ook andere inschrijvers hadden moeite met de summiere informatie. Daarnaast is door de gebrekkige informatie onduidelijk waarop de beoordelingscommissie let; het is in feite een loterij. Bovendien worden de inschrijvingen niet anoniem beoordeeld. De conclusie van de voorzieningenrechter is dan ook dat de aanbestedingsprocedure een ernstig fundamenteel gebrek bevat.

Belangenafweging

De organisatie van de Floriade had de voorzieningenrechter gevraagd om een belangenafweging te maken in het voordeel van de Floriade. Volgens hen komt het evenement in gevaar als er een heraanbesteding moet plaatsvinden, al hebben ze dat niet concreet gemaakt. Wanneer de belangenafweging in hun voordeel zou uitvallen, dan betekent dit in feite dat wordt toegestaan dat de overheid (indirect) een opdracht gunt op grond van een aanbestedingsprocedure met een ernstig fundamenteel gebrek. Dat is onwenselijk. Bovendien hebben de organisatie en de gemeente zelf deze ondeugdelijke aanbestedingsprocedure georganiseerd. Tot slot geeft de voorzieningenrechter de organisatie nog een aantal zaken in overweging. Zo moet de organisatie zich afvragen of het wel verstandig is dat een lid van de beoordelingscommissie – die in 2012 ook betrokken was – opnieuw zitting neemt in die commissie én of het niet beter is om de inschrijvingen anoniem te beoordelen.

Geschreven door