CDA stelt vragen over vuurwerkverbod aan het college

Driekwart Almeerders voor alternatief vuurwerkplan is de conclusie van de CDA fractie:

CDA Almere vindt dat het afsteken van -en samen kijken naar- vuurwerk in de buurt voor veel Almeerders een waardevolle traditie is. Omdat het voornemen is om binnen drie jaar een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk binnen Almere in te voeren wil CDA Almere een veilig en verantwoord alternatief in de vorm van buurtvuurwerkverenigingen. Ruim driekwart van de Almeerders (76%) blijkt positief over dit alternatieve vuurwerkplan, zo blijkt uit een straatenquête onder 149 Almeerders.

Volgens het plan van CDA Almere mag er alleen nog vuurwerk worden afgestoken door zogenaamde buurtvuurwerkverenigingen. Leden van deze verenigingen dienen een cursus te volgen om verantwoord met vuurwerk om te kunnen gaan. Op een vaste plaats in de buurt mogen deze verenigingen tijdens Oud en Nieuw vuurwerk afsteken. Op deze manier kunnen mensen in hun eigen buurt van vuurwerk blijven genieten en ontstaat er een gezellig samenzijn.

Vuurwerkverbod    

Het stadsbestuur van Almere wil op termijn een algeheel vuurwerkverbod invoeren. Ook dit hebben we de Almeerders voorgelegd. Van hen is 37% het eens met een algeheel vuurwerkverbod, 49% is het hiermee oneens en 14% heeft hierover geen mening.

(Vuurwerk)tradities behouden

CDA Almere hecht aan het behoud van tradities omdat dit soort vaste feestmomenten zorgen voor verbinding met elkaar. In de straatenquête werd ook gevraagd welke drie tradities Almeerders het meest waardevol vinden. Hier werden Oud en Nieuw (73%) en Kerstmis (51%) veruit het meest genoemd. Daarnaast blijken Sinterklaas (30%), Pasen (18%), Koningsdag (13%) en het Suikerfeest (12%) ook waardevol voor veel Almeerders. Het alternatieve vuurwerkplan kon afgelopen november helaas nog niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. ‘Maar wij zullen dit plan bij de volgende bespreking over het vuurwerkverbod opnieuw indienen. Zeker nu duidelijk is dat zoveel Almeerders het plan omarmen’, zo laat Kees Sanderse, lid van de CDA fractie weten.

Onderzoeksverantwoording

Het veldwerk van dit onderzoek vond plaats op 27, 28 en 29 december 2021 in het stadscentrum, het centrum van Almere Buiten, bij de AH in Danswijk en bij de Jumbo in Waterwijk. De onderzoeksmethode was face-to-face. In totaal zijn 149 Almeerders ondervraagd van 15 jaar en ouder.

GeslachtAantalPercentage
Man7550%
Vrouw7450%
Leeftijd  
> 50 jaar4832%
25 – 49 jaar4832%
< 25 jaar5336%

tekst van de motie klik hier

Geschreven door