Middag Almere… | Column Ton Theunis

Tja, weer wat nieuws over de floriade. Houd het negatieve nieuws dan nooit op?

Goed…

-Dat je drie jaar langer dan andere steden de tijd kreeg om je feestje te bouwen en desondanks niet op tijd bent…

-Dat je negeneneenhalf jaar bezig bent geweest om sponsoren te vinden en je vond ze niet…

-Dat je in die periode vijf directeuren en vier wethouders voor heel veel (wacht)geld hebt versleten…

-Dat van al je mooie plaatjes nauwelijks iets waar gaat worden…

-Dat van de veertig aangekondigde landen er pas twee aan het bouwen zijn…

-Dat je er op vier vijfde van je tijd achter komt dat je de horecabouwsels, de kassahokjes, de straatverlichting, hekwerken en zo nog het een en ander vergeten bent…

-Dat je op datzelfde moment ook komt melden dat je kas leeg is en je nog een miljoentje of twaalf tekort komt…

-Dat je zo vlak voor de opening nog even laat weten dat je de aansprakelijkheidsverzekering niet rond krijgt en er nog tien miljoen moet worden gereserveerd…

-Dat je nog een stuk of veertig vergunningen verleend moet krijgen om open te mogen.

-Én dat je dure veiligheidsplan door een deskundig bureau scherp is bekritiseerd en als onvoldoende is aangemerkt was op zich al wel voldoende om te constateren dat de realisatie van de met zoveel trompetgeschal en lovende aankondigingen omgeven wereldtentoonstelling echt als amateuristisch moet worden aangemerkt.

Maar nu ook je Verkeersplan een dikke onvoldoende heeft gekregen, nu de ingehuurde deskundige aan de gemeente, die er nota bene zelf aan meegeschreven heeft, adviseert om ‘op basis van de huidige planvorming de organisator géén vergunning te verlenen’, moet je toch ook zelf tot de conclusie komen dat de werkelijke redenen voor het negatieve imago van je feest niet bij die paar zeurende, zeikerige criticasters, azijnzuipers, vitrioolschrijvers en die paar mopperende raadsleden ligt.

Nee, dat hebben ons stadsbestuur en ‘de BV’ helemaal aan hun eigen jarenlange broddelwerk te danken. Of wij die Floriade nou bij de naam noemen of niet…

Geschreven door