Online bijeenkomst Boomgaardweg goed bezocht

Er is weinig betaalbare woonruimte in Almere. Ook voor (thuisloze) jongeren is er weinig aanbod.

Om alle jongeren te bedienen is er door het college besloten om extra woningen te gaan bouwen. Een van de locaties waar dit moet gebeuren is aan de Boomgaardweg.

Nog geen concrete plannen

Om de omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren, werd er op 30 november een digitale bewonersbijeenkomst gehouden. Tijdens de avond werden omwonenden meegenomen in het proces. Er zijn nog geen uitgewerkte plannen, dat komt in een later stadium. Dan worden de omwonenden opnieuw uitgenodigd om mee te denken. 
Verschillende bewoners spraken hun zorgen uit. Omwonenden vrezen het dat het groene karakter verdwijnt en er waren zorgen over de parkeerdruk. Ook waren bewoners bang voor overlast. De volgende stap is dat er besluitvorming in de raad plaats zal vinden over de start van het project (de projectopdracht). Daarna zullen de plannen verder uitgewerkt worden.

Klankbordgroep

Om verder in gesprek te blijven wordt er ook een klankbordgroep opgericht. Die zullen meekijken in het proces. En zij kunnen signalen in de buurt over bestaande overlast nu al bespreken met de gemeente.

Geschreven door