SP Almere vraagt opheldering hyperconnectiviteitshub lobby

In de onlangs onthulde brief van Provincie Flevoland aan toenmalig minister Wiebes voor steun aan het Meta datacenter in Zeewolde wordt ook gelobbyd voor een hyperconnectiviteitshub in Almere. SP Almere wil van het college weten wat haar betrokkenheid is bij deze lobby.

Door een recent Wob verzoek is een brief openbaar gemaakt die Provincie Flevoland eind 2020 stuurde aan toenmalig minister Eric Wiebes om steun te vragen voor de vestiging van een hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde. In de brief wordt Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, verhuld onder de naam “Tulip”. De brief is ondertekend door de Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Zeewolde en bevat uitgebreide argumenten die vóór de vestiging van het datacenter in Zeewolde zouden pleiten.

De ondertekenaars van de brief passen dezelfde argumenten toe op de vestiging van een mega  hyperconnectiviteitshub die door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is toebedeeld aan Almere en stellen: “hoewel hierover nog de nodige gesprekken gevoerd dienen te worden en er nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, hebben wij als regio een positieve grondhouding betreffende deze ontwikkeling”.

De “positieve grondhouding” van de provincie is voorbarig en gaat voorbij aan de wijze waarop de Almeerse raad op dit moment bij de besluitvorming is betrokken. De raad heeft op 20 mei randvoorwaarden aan het college meegegeven bij het onderzoek naar de (on)wenselijkheid van een hyperconnectiviteitshub op Almeers grondgebied. De raad wacht nog op de resultaten van dit onderzoek.

Hans Everhard (fractievoorzitter SP Almere): “Wij eisen transparantie en willen van het college weten of ze betrokken is bij deze lobby. We zien dat inwoners van onze buurgemeente Zeewolde door lobbywerk en ondoorzichtig bestuur onvolledig zijn geïnformeerd en voor voldongen feiten zijn gezet over een datacenter dat diep ingrijpt in hun leefomgeving. Dit traject willen we de inwoners van Almere besparen. Burgerparticipatie betekent betrokkenheid en inspraak vanaf het begin, en niet tekenen bij het kruisje als alles al is beslist.”

Klik voor de motie

Geschreven door