Beeld jaarwisseling gemeente Almere

Het algemene beeld is dat het een rustige jaarwisseling is geweest in Almere.

Het vuurwerkverbod werd niet overal nageleefd, het aandeel van zwaar vuurwerk lijkt groter dan voorgaande jaren. Er hebben zich geen grote incidenten op het gebied van openbare orde en veiligheid voorgedaan.

De evaluatie van de jaarwisseling vindt in de aankomende weken plaats. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de inventarisatie van eventuele schade.

Geschreven door