Het ‘dorpse’ van Almere moet behouden blijven

Verkiezingsprogramma CDA Almere 2022-2026 | Met het verkiezingsprogramma: Samen bereik je meer!, presenteert CDA Almere haar plannen voor de komende vier jaar. De partij werkt aan een stad waar respect, fatsoen en omzien naar elkaar vanzelfsprekend zijn. CDA Almere wil een groene, schone en veilige stad met minder ik en meer wij, zodat het ‘dorpse’ van Almere behouden blijft.

Froukje de Jonge, lijsttrekker CDA Almere: ‘Veel mensen houden van Almere vanwege het ‘dorpse’ van de stad. In een dorp is veel ruimte en groen, waar kinderen naar hartenlust buiten kunnen spelen. Het is er gezellig, mensen kennen elkaar, zorgen voor elkaar en voelen zich veilig. Het is dat ‘dorpse’ dat wij, terwijl Almere verder groeit, willen behouden en versterken voor de mensen in onze stad.

Dienstbare overheid

De overheid moet dienstbaar zijn aan haar inwoners, zodat mensen hun eigen leven kunnen leiden en met elkaar de samenleving maken. Tegelijkertijd moet de overheid een schild vormen voor de zwakkeren in de samenleving. Controle van de overheid is belangrijk, daarom wil CDA Almere investeren in krachtige regionale journalistiek.

Woningen voor Almeerders

Als het aan CDA Almere ligt, krijgen Almeerders voorrang op de woningmarkt ten opzichte van mensen die van buiten onze stad komen. In parken en plantsoenen mag niet worden gebouwd en natuur moet zoveel mogelijk behouden blijven of worden gecompenseerd. CDA Almere wil duurzaam bouwen en geeft voorrang aan de nieuwe generatie door flink te bouwen voor starters. Om de doorstroom te bevorderen, moeten er veel meer geschikte woningen voor ouderen komen.

Zorgen voor elkaar en gezond leven

CDA Almere wil een actieplan om het leven van mantelzorgers makkelijker te maken en een gratis reanimatie- en EHBO-cursus voor Almeerders. De gemeente moet ruim baan maken voor woon-zorginitiatieven van particulieren. Een gezonde leefstijl moet worden gestimuleerd. In overleg met sportclubs en zorgverzekeraars wil CDA Almere een sportpas, waarmee jong en oud kennis kunnen maken met verschillende sporten. Bij een gezonde stad hoort ook een buitenzwembad.

Meedoen in een lerende stad

Of je nou jong of 55+ bent. Een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond hebt. Of je praktisch of theoretisch bent opgeleid. Voor CDA Almere is ieder mens waardevol in een innoverende en lerende stad. Daarom zet CDA Almere in op een leven lang ontwikkelen en behoud van talent voor de stad.

Veiligheid creëer je samen!

CDA Almere wil straatintimidatie tegengaan en zorgen voor veilig openbaar vervoer door intensivering van het project Safe Streets. Er moeten meer wijkagenten komen en een Schoon-heel-veilig buurtschouw in elke wijk.

Kansen voor lokale ondernemers

De gemeente moet kleine winkels/ondernemers zo min mogelijk in de weg zitten met regels, leegstand in stadcentra aanpakken en meer ruimte bieden aan de weekmarkt.

Typisch Almere

De kasteelruïne langs de A6 is een doorn in het oog van veel Almeerders. Deze bouwval moet een goede bestemming krijgen of worden afgebroken. Tot slot wil CDA Almere kleinschalige natuurbegraafplaatsen, passend bij het groene karakter van de stad.

Dit is een greep uit het Verkiezingsprogramma CDA Almere. Voor het hele programma kijk op: www.cda.nl/almere

Geschreven door