Persbericht | CDA Onze stad heeft weer een compleet stadsbestuur!

Het CDA presenteerde op 28 mei 2024, samen met D66, GL, LA, PvdA, PvdD en de SP, een vernieuwd coalitieakkoord en een verstevigd bestuur. Dat is hard nodig om de problemen in de stad aan te pakken. Een stabiel stadsbestuur is daarbij een randvoorwaarde!

Bestuurscrisis

Nadat CU en direct daarna ook de VVD zich hadden teruggetrokken, was Almere in een bestuurscrisis terecht gekomen. Met name op het woondossier en de jeugdzorg ontstonden direct grote problemen in de aansturing. Juist op deze thema’s was het belangrijk dat we, zonder tijd te verliezen, bleven werken aan oplossingen. Ook gezien de lastige financiële situatie.

Verantwoordelijkheid nemen

Het CDA heeft zich de afgelopen tijd ingezet om, samen met haar wethouder en de overige leden van coalitie en college, te zorgen dat het bestuurswerk doorging. Wij zijn blij dat we nu samen met de nieuwe partners en de nieuwe kandidaten de verantwoordelijkheid voor de stad kunnen delen. 

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij dit nieuwe college. Onze wethouder Froukje de Jonge is bereid om in dit nieuwe college het ingewikkelde dossier jeugdzorg onder haar hoede te nemen. Dat is een grote opgave, maar wij denken dat zij hiervoor de juiste vrouw op die plek is.

Verenigingen en ouderenbeleid
Wij zijn ook blij met de blijvende investering in de gezondheid van Almeerders en de sociale staat van Almere. Dat doen we met het concept van positieve gezondheid waarbij er aandacht is voor een toegankelijke gezondheidszorg en een brede blik op gezondheid.

Mensen hebben behoefte aan sociaal contact, aan samen leven, samen organiseren en samen doen. Wij willen daarom een visie op verenigingen dat gaat helpen om het makkelijker te maken voor mensen om samen dingen zelf te organiseren.

En, als meest vergrijzende stad van Nederland is een Almeers ouderenbeleid natuurlijk heel belangrijk. Zodat we weten hoe we onze ouderen kunnen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, hun talenten in te kunnen blijven zetten en hoe we hen kunnen steunen als ze hulp nodig hebben.

Wonen

Op het woondossier zijn we blij dat we keuzes hebben gemaakt die zo snel mogelijk zorgen voor meer woningen voor Almeerders. Daarnaast hebben wij ook specifiek gepleit voor gelabelde sociale huurwoningen voor startende leerkrachten en ruimte en steun voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Een ‘’dorps’’ Almere

Het CDA heeft zich maximaal ingezet om vanuit haar kernwaarden solidariteit, goed rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid de koers en de keuzes in deze coalitie te beïnvloeden. De komende twee jaar werken onverminderd hard verder aan een ‘’dorps’’ Almere, met een hoopvolle politiek van minder ik en meer wij.

Voor meer informatie:
Verkiezingsprogramma (cda.nl)

Geschreven door